Privacy verklaring

Privacyverklaring

Schulten Media, gevestigd aan De Mors 123, 7631 BB Ootmarsum is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

De Mors 123
7631 BB Ootmarsum
+31 (0) 541 700 216
info@schultenmedia.nl
www.schultenmedia.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Schulten Media verwerkt jouw persoonsgegevens doordat jij gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die jij actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch contact. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De website van Schulten Media verzameld geanonimiseerde bezoekersstatistieken. We zien in deze data de plaats, het tijdstip en de duur van het bezoek. Daarnaast in sommige gevallen ook de website waar de bezoeker vandaan komt. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Schulten Media verwerkt jouw persoonsgegevens met onderstaande doelen:

  • Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Jou te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Jou de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  • Ook verwerkt Schulten Media persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

De duur van het bijhouden van persoonsgegevens

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk en nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende gegevens:

Gegevens
Duur/termijn
Waarom?
Personalia
7 jaar na beëindiging relatie
Administratieve verplichting
Adres
7 jaar na beëindiging relatie
Administratieve verplichting
Enzovoort
7 jaar na beëindiging relatie
Administratieve verplichting

Delen van persoonsgegevens met derden

Gegevens worden enkel gedeeld met derden indien dit cruciaal is voor de uitkomst van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Schulten Media zal verantwoordelijkheid behouden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken functionele (noodzakelijke) en analytische cookies voor een correcte werking en ter verbetering van onze website. Daarnaast gebruiken wij social media cookies om kanalen zoals LinkedIn en Facebook te integreren. Om de content en advertenties die wij plaatsen zo relevant mogelijk voor jou te maken gebruiken wij advertentie cookies op onze website en op websites van derden. Hiermee kunnen we aan de hand van jouw website gedrag monitoren wat wel en niet interessant is voor jou.      

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Schulten Media en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om jouw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou, of een andere door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@schultenmedia.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. 

Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Ootmarsum, 13 oktober 2023